fbpx
Menu Sluiten

Privacybeleid

Privacyverklaring voor de websites van 8ball Music, Dino Music en alle aangesloten artiesten- en evenementwebsites.

Welkom op deze website. De bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers is belangrijk voor 8ball Music. Alle activiteiten van 8ball Music op en in verband met deze website (“onze website”) voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit privacybeleid informeert hoe en voor welk doeleinde wij persoonsgegevens verwerken met betrekking tot jouw bezoek aan en gebruik van onze website. Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen aan ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd.

A. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens, dat wil zeggen informatie welke je identificeert, of het in ieder geval mogelijk maakt om je te identificeren als een natuurlijke persoon (bijv. jouw naam, adres en/of e-mailadres) wanneer je besluit om actief met ons te communiceren, wanneer je je aanmeldt voor de diensten die wij kunnen verlenen en als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van een of meer van onze artiesten (zie paragraaf A.1 en A.2 hieronder). Verder verzamelen en verwerken wij bepaalde technische gegevens als gevolg van jouw bezoek aan onze website (zie paragraaf B hieronder). Verwerking omvat iedere handeling die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, bewaren, aanpassen, opvragen, onthullen op wat voor wijze dan ook, verwijderen of vernietigen of ander gebruik.

1. Het openbare gedeelte van de Website
Er zijn bepaalde gegevens die je kunt – maar zeker niet moet – verstrekken aan ons wanneer je de openbare gedeelten van onze website gebruikt.

1.1 Wanneer je je aanmeldt voor diensten die wij van tijd tot tijd aanbieden aan onze gebruikers dan moet je natuurlijk jouw emailadres verstrekken evenals andere gegevens die nodig zijn voor het verlenen van de dienst. Tevens zijn er middelen op onze website om direct contact met ons op te nemen, met name het contactformulier, wat inhoudt dat je persoonsgegevens moet verstrekken, zoals jouw naam en e-mailadres, maar ook de inhoud van jouw verzoek.

1.2 Wij verzamelen, bewaren en gebruiken dergelijke gegevens om te kunnen voldoen aan jouw bijbehorende verzoek. We doen dit op grond van Artikel 6, lid 1, zin 1, item b AVG. Je gegevens worden niet verzameld, opgeslagen of gebruikt op een andere manier of voor een ander doeleinde. Als je bijvoorbeeld jouw e-mailadres opgeeft via ons contactformulier met een verzoek om bepaalde informatie dan gebruiken wij jouw e-mailadres alleen om de gevraagde informatie naar je toe te sturen. Hierdoor heb je volledige controle over de informatie die je verstrekt aan 8ball Music en hoe deze gebruikt kan worden.

2. Nieuwsbrieven
8ballmusic.nl: Met de websitebutton ‘schrijf je in voor de 8ball nieuwsbrieven’ geven wij je de optie om je te abonneren op de nieuwsbrieven van artiesten die zijn aangesloten bij 8ball Music.

Dinomusic.nl: Met de websitebutton ‘schrijf je in voor de Dino nieuwsbrieven’ geven wij je de optie om je te abonneren op de nieuwsbrieven van artiesten die zijn aangesloten bij Dino Music.

We onderhouden tevens diverse websites voor artiesten en evenementen. Hier krijg je de optie om je te abonneren op de nieuwsbrieven van de betreffende artiesten en evenementen.

2.1. Het doel voor het verwerken van jouw gegevens is het kunnen versturen van informatie. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit jouw toestemming.

2.2. Indien de toestemming verleend blijft, worden jouw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer je je afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van je rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 4.G, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

Wanneer je je wilt beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met de verantwoordelijke zoals beschreven in paragraaf 4.H.

B. LOGBESTANDEN, COOKIES, WEBANALYSE EN SOCIAL MEDIA PLUG-INS

1. Algemene en foutlogbestanden
Als je onze website bezoekt dan slaan onze webservers automatisch bepaalde gegevens op in logbestanden.

1.1 De algemene logbestanden kunnen ons vertellen welke internetbrowser en besturingssysteem je hebt gebruikt en welk IP-adres aan je internettoegang was toegewezen tijdens jouw bezoek aan de website, de URL van de internetpagina die je hebt gebruikt om op onze website te komen, het exacte tijdstip waarop je onze website bezocht en weer verliet, het aantal gegevens dat is verzonden en de pagina’s die je hebt geopend op onze website. Het IP-adres in de algemene logbestanden kan niet gelinkt worden door ons (of een derde) aan jouw specifieke internettoegang. De persoonsgegevens die automatisch verzameld worden, hebben wij nodig om de website beschikbaar te stellen (Artikel 6, lid 1, zin 1, item b AVG) en voor ons rechtmatig belang om de stabiliteit en veiligheid van de website te garanderen (Artikel 6, lid 1, zin 1, item f AVG). Persoonsgegevens die automatisch verzameld worden, worden 14 dagen bewaard en daarna op de juiste wijze gewist.

1.2 Indien onze webservers een fout constateren bij het verwerken van verzoeken, dan stuurt deze de bijbehorende informatie naar een foutlogbestand. Deze foutlogbestanden leggen ook het IP-adres vast van de cliënt waarvan het verzoek is verzonden, bijv. je IP-adres als jouw verzoek de fout heeft veroorzaakt.

1.3 We hebben geen middelen en geen interesse om je te identificeren via de algemene of foutlogbestandgegevens. Wij gebruiken de algemene logbestandgegevens voor statistische doeleinden. De informatie die wij van tijd tot tijd uit de bestanden kunnen opvragen heeft bijvoorbeeld betrekking op piekmomenten van het gebruik van onze website, welke informatie onze gebruikers het meest interessant vinden op de website, hoe gebruikers navigeren op onze website en welke browsers en besturingssysteem er door onze gebruikers gebruikt worden. We gebruiken deze informatie om zowel de technische opzet als het ontwerp van onze website te verbeteren. De foutlogbestanden worden gebruikt om fouten vast te stellen en op te lossen. De persoonsgegevens die verzameld worden in de loop van dit proces zijn noodzakelijk voor ons rechtmatig belang om de stabiliteit en beveiliging van de website te garanderen (Artikel 6, lid 1, zin 1, item f AVG).

2. Cookies

2.1 Onze website maakt gebruik van http cookies. Een http cookie is een tekstbestandje dat wordt opgeslagen op jouw computer door je webbrowser. Cookies worden verzonden als een veld in de kopregel van het http-antwoord door onze webserver(s). Daarna worden deze telkens teruggestuurd door je browser wanneer de betreffende webserver geopend wordt.

• Onze website maakt gebruik van sessie- en permanente cookies om je een eenvoudige en comfortabele webservice te bieden. Deze stellen ons in staat om bijvoorbeeld de Nederlandse contactinformatie te tonen wanneer je onze website bezoekt als jouw eerste bezoek aan de site uit Nederland kwam.

2.2 Mocht je echter in het algemeen willen stoppen met het gebruik van cookies, dan kun je jouw browser instellen om de acceptatie en opslag van nieuwe cookies te voorkomen. Als je wilt weten hoe dit werkt met jouw browser dan kun je de helpfunctie van de browser raadplegen of contact opnemen met de fabrikant. We raden je echter aan om de cookies-functies ingeschakeld te laten, want alleen zo behoud je het volledige voordeel van het hoge gebruikerscomfort waarnaar wij streven.

3. Webanalyse

Onze website kan gebruik maken van Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google, Inc., of Mountain View, CA 94043, VS („Google“). Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie paragaaf 3 hierboven) waardoor het mogelijk is om je gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegeneerd over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld wanneer je de website hebt bezocht, de verwijzende URL, gegevens over de configuratie van je besturingssysteem, je browser en toegangsprovider) wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Omdat wij gebruik maken van Google Analytics “_anonymizeIp()”-functie, wordt jouw IP-adres verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal je volledig IP-adres naar de Verenigde Staten verstuurd worden waarna het daar verkort wordt. Google gebruikt de informatie namens ons om jouw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen met betrekking tot websiteactiviteiten en om aanvullende diensten te verlenen aan ons met betrekking tot zowel het gebruik van de website als het internetgebruik. Het IP-adres verzameld binnen het kader van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is Art. 6, lid 1, zin 1, item f AVG) en vertegenwoordigt ons rechtmatig belang om ons websiteverkeer te analyseren om de gebruikerservaring te verbeteren en om de website in het algemeen te optimaliseren.
Verdere informatie over Google en Google Analytics kun je terugvinden op:
(http://www.google.com), en Googles Privacybeleid
(http://www.google.com/intl/en/privacy/) of
(http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information).

Zoals hierboven reeds uitgelegd, kun je jouw browser instellen om de acceptatie en opslag van nieuwe cookies te voorkomen. Indien je het niet eens bent met de analyse van je gebruik van onze website dan kun je Google Analytics ook deactiveren en zo je bezwaar tegen het verzamelen en verwerken van de betreffende gegevens kenbaar maken.
Dit kun je doen door de browser plug-in te downloaden en te installeren welke door Google verstrekt wordt voor dit doeleinde. De Plug-in is beschikbaar op
[http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Nadat de plug-in is geïnstalleerd, zal deze voorkomen dat er gegevens verzameld worden met betrekking tot jouw gebruik van onze website welke gegenereerd wordt door de cookie (waaronder jouw IP-adres).

4. Social Media Plug-ins

Op bepaalde webpagina’s van onze website kunnen we zogenaamde social media plug-ins implementeren, met name Facebook, Inc.’s “vind ik leuk”-knoppen en Instagram-knoppen, Googles “+1”-knop en YouTube “aanmeld”-knop en Twitter, Inc.’s Twitter-knoppen. Wanneer je een pagina bezoekt waarop een of meer van deze knoppen getoond worden, dan zal jouw browser een directe verbinding maken met de respectievelijke Facebook, Instagram, Google, YouTube en/of Twitter server en de knop van hieruit laden. Tegelijkertijd zullen Facebook, Instagram, Google, YouTube en/of Twitter weten dat de betreffende pagina bezocht is op onze website. Deze verwerking is gebaseerd op Artikel 6, lid 1, zin 1, item f AVG en vertegenwoordigt ons rechtmatig belang om jouw website ervaring te verbeteren en onze diensten te optimaliseren.

We hebben geen controle over de gegevens die Facebook, Instagram, Google, YouTube en Twitter verzamelen aan de hand van deze knoppen. Volgens beschikbare informatie, zullen er echter geen persoonsgegevens verzameld en opgeslagen worden als je niet op de respectievelijke knoppen drukt, tenzij je bent ingelogd op jouw Facebook, Instagram, Google, YouTube of Twitter account. In dat geval kunnen er bepaalde gegevens (waaronder je IP-adres op dat moment) verzameld en gelinkt worden aan de accountgegevens die reeds aanwezig zijn bij respectievelijk Facebook, Instagram, Google, YouTube of Twitter. Als je dit wilt voorkomen, moet je eerst uitloggen bij je social media accounts voordat je onze website bezoekt.
Verder kan het klikken op een knop ook leiden tot het verzamelen van bepaalde gegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker. Facebook, Instagram, Google, YouTube of Twitter kunnen ook cookies plaatsen tenzij je acceptatie en opslag van cookies hebt uitgeschakeld in jouw browserinstellingen (zie hierboven).

Wij ontvangen geen informatie van Facebook, Instagram, Google, YouTube of Twitter met betrekking tot welke knoppen je gebruikt of gezien hebt op onze website, maar in geval dat, ontvangen wij mogelijk een samengevat, niet-persoonsgerelateerd statistisch rapport over het gebruik van de knoppen.

Indien je meer informatie wilt over dit onderwerp, ga dan naar:

• Facebook Privacybeleid (http://en-gb.facebook.com/about/privacy/)
of (http://de-de.facebook.com/about/privacy)
• Instagram Privacybeleid (https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content)
• Aanvullende informatie over Facebook Social Plug-ins (http://en-gb.facebook.
com/about/privacy/your-info-on-other#socialplugin) of (http://dede.
facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#socialplugin)
• Googles +1 Knop Privacybeleid
(http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html) of
(http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html)
• YouTube Privacybeleid (https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk)
• Twitter Privacybeleid (http://twitter.com/privacy)

C. GEEN BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij zullen jouw persoonsgegevens, al dan niet door overdracht of anderszins, niet bekendmaken aan derden behalve als:

• dergelijke bekendmaking noodzakelijk is om bestaande verplichtingen na te komen jegens jou, of om claims te doen gelden en af te dwingen jegens jou;
• jij toestemming hebt gegeven voor een dergelijke bekendmaking;
• federale of bevoegde nationale autoriteiten, in het bijzonder wetshandhavings- en/of toezichthoudende instanties met betrekking tot gegevensbescherming, verzoeken om openbaarmaking op basis van de toepasselijke wetgeving, indien en voor zover die openbaarmaking noodzakelijk is om de gevaren voor de openbare veiligheid en orde te bestrijden of voor het onderzoeken en vervolgen van criminele activiteiten;
• wij anderszins ertoe verplicht zijn volgens de wet.

D. BEVEILIGING

8ball Music besteedt veel zorg aan de beveiliging van persoonsgegevens. Jouw gegevens worden op zorgvuldige wijze beschermd tegen verlies, vernietiging, vervorming/vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang of onbevoegde openbaring door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Vanwege de inherente aard van internet als een open mondiaal communicatiemiddel, kunnen we echter niet garanderen dat informatie, tijdens transmissie via internet of wanneer opgeslagen op ons systeem of anderszins in ons beheer, beveiligd is tegen inbraak door anderen, zoals hackers.

Jij bent verantwoordelijk voor het handhaven van de strikte geheimhouding van jouw accountwachtwoord, en jij bent verantwoordelijk voor elke toegang tot of gebruik van de website door jezelf of een persoon of entiteit die je wachtwoord gebruikt, ongeacht of deze toegang of gebruik door jou of namens jou is geautoriseerd.

E. WEBSITES VAN DERDEN
Websites van derden waarnaar gelinkt wordt op onze website kunnen een ander privacybeleid en praktijken hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van websites van derden, of kanalen of delen van deze websites, die geëxploiteerd worden door derden. Je moet het privacybeleid van deze andere partijen zorgvuldig doornemen zodat je vast kunt stellen hoe elke derde partij de door jou verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken.

F. GEGEVENSOPSLAG
We streven ernaar onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot jouw persoonsgegevens zo beperkt mogelijk te houden. Bij het ontbreken van specifieke bewaartermijnen zoals uiteengezet in dit beleid, worden jouw persoonlijke gegevens alleen bewaard zolang wij deze nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld en, indien van toepassing, zo lang als vereist door de wettelijke bewaarplicht.

G. JOUW RECHTEN

Volgens de wetgeving die op jou van toepassing is, ben je gerechtigd om sommige of alle van de volgende rechten uit te oefenen:
1. verzoeken (i) om informatie met betrekking tot de opslag van jouw persoonsgegevens en (ii) inzage van en/of kopieën van jouw opgeslagen persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, en de ontvangers van de gegevens evenals potentiële opslagtermijnen;
2. verzoeken tot rectificatie, verwijdering of beperking van jouw persoonsgegevens, bijv. omdat (ii) deze onvolledig of onjuist zijn, (ii) deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of (iii) de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd is ingetrokken;
3. weigeren toestemming te geven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens of deze op enig moment in te trekken – zonder gevolgen voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die hebben plaatsgevonden vóór een dergelijke intrekking.
4. bezwaar maken, om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in geval een dergelijke verwerking gebaseerd is op rechtmatige belangen van ons of een derde of op het uitvoeren van een taak in het algemeen belang. In dat geval moet je ons informatie verstrekken over jouw specifieke situatie. Na beoordeling van de feiten die je hebt gepresenteerd, zullen we of stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens of presenteren wij onze overtuigende rechtmatige redenen voor een verdere verwerking; en/of
5. ondernemen van wettelijke stappen in verband met een mogelijke schending van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, evenals het indienen van een klacht bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.
6. verzoeken (i) om jouw persoonsgegevens te ontvangen die door jou verstrekt zijn aan ons, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en (ii) om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat je hierbij door ons gehinderd wordt; indien dit technisch mogelijk is, heb je het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van ons aan een andere verantwoordelijke te laten doorgeven;
Je kunt (i) de hierboven genoemde rechten uitoefenen of (ii) vragen stellen of (iii) klachten indienen met betrekking tot onze gegevensverwerking door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

H. NEEM CONTACT MET ONS OP

Onze contactgegevens zijn:
E-mail: info@8ballmusic.nl
8ball Music BV
Afdeling Gegevensbescherming
1217PK
Hilversum, Nederland

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Tickets 2024